Disclaimer

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin

De Limburgse Bond van Tamboerkorpsen (Kamer van Koophandel: 40187004), hierna te noemen LBT, verleent u hierbij toegang tot www.l-b-t.nl (“de Website”) en publiceert hier ter informatie teksten, afbeeldingen en andere materialen. De LBT behoudt zich daarbij het recht voor op elk moment de inhoud aan te passen of onderdelen te verwijderen zonder daarover aan u mededeling te hoeven doen.

Beperkte aansprakelijkheid

De LBT spant zich in om de inhoud van de Website zo vaak mogelijk te actualiseren en/of aan te vullen. Ondanks deze zorg en aandacht is het mogelijk dat inhoud onvolledig en/of onjuist is.
De op de Website aangeboden materialen worden aangeboden zonder enige vorm van garantie of aanspraak op juistheid. Deze materialen kunnen op elk moment wijzigen zonder voorafgaande mededeling van de LBT. Ondanks de zorg en nauwkeurigheid waarmee de informatie wordt samengesteld, kan dit materiaal informatie bevatten die incorrect, incompleet of niet meer actueel is. LBT is niet aansprakelijk voor de directe of indirecte schade als gevolg van het gebruik van de informatie van deze website. LBT behoudt het recht om zonder voorafgaande waarschuwing correcties en veranderingen in de termen en condities, informatie, afbeeldingen, foto’s en kaarten aan te brengen.

Auteursrechten

Alle rechten van intellectuele eigendom betreffende deze materialen liggen bij de LBT.

Kopiëren, verspreiden en elk ander gebruik van deze materialen is niet toegestaan zonder schriftelijke toestemming van LBT, behoudens en slechts voor zover anders bepaald in regelingen van dwingend recht (zoals citaatrecht), tenzij bij specifieke materialen anders aangegeven is.

Vragen of opmerkingen?

Wanneer u vragen of opmerkingen heeft over de website, kunt u hier contact opnemen met de LBT.