Over de LBT

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin

De LBT is een overkoepelende organisatie voor tamboer-, fluit-, klaroen- en jachthoornkorpsen, drumfanfares, slagwerkensembles en dans- en twirlgroepen.

Wij treden op als belangenbehartiger voor aangesloten lidkorpsen naar plaatselijke, regionale, provinciale en landelijke overheden.

Daarnaast organiseren wij provinciale en regionale evenementen. Denk hierbij o.a. aan muziekexamens, blaasconcerten, majorettewedstrijden, solistenwedstrijden, de Euregioparade , blaas- en slagwerkclinics en een Tambour-maître cursus/dag.

Ook spelen we een belangrijke rol bij het aanbieden van scholingsmogelijkheden voor amateurmusici, verenigingsondersteuning en stimuleringsregelingen

Het dagelijks bestuur bestaat uit voorzitter Manon Pelzer, vicevoorzitter Frans Voermans, secretaris Henk Klaessens en penningmeester Armand Nijsten. 

Samen met vijf portefeuillehouders wordt het algemeen bestuur gevormd.

De bestuursleden worden in de uitvoering van diverse taken ondersteund door vele enthousiaste vrijwilligers. Onder het bestuur en de diverse portefeuilles vallen klankbord- en werkgroepen.