Over de LBT

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin

De LBT is een overkoepelende organisatie voor tamboer-, fluit-, klaroen- en jachthoornkorpsen, drumfanfares, slagwerkensembles en dans- en twirlgroepen.

Wij treden op als belangenbehartiger voor aangesloten lidkorpsen naar plaatselijke, regionale, provinciale en landelijke overheden.

Daarnaast organiseren wij provinciale en regionale evenementen. Denk hierbij o.a. aan muziekexamens, slagwerk- en blaasconcerten, majorettewedstrijden, solistenwedstrijden, de Euregioparade , blaas- en slagwerkclinics en een Tambour-maître cursus/dag.

Ook spelen we een belangrijke rol bij het aanbieden van scholingsmogelijkheden voor amateurmusici, verenigingsondersteuning en stimuleringsregelingen.

Het dagelijks bestuur bestaat uit voorzitter Manon Pelzer, vicevoorzitter Frans Voermans, secretaris Henk Klaessens en penningmeester Armand Nijsten. 

Samen met vijf portefeuillehouders wordt het algemeen bestuur gevormd.

De bestuursleden worden in de uitvoering van diverse taken ondersteund door vele enthousiaste vrijwilligers. Onder het bestuur en de diverse portefeuilles vallen klankbord- en werkgroepen.

JaartalGebeurtenis
2019Overlijdt dhr. B.F.A. (Ben) Cox, erelid LBT
2019Overlijdt dhr. G.J. ( Gerrit) Jacobs, erelid LBT
2018De heer H.J.G. Klaessens, secretaris van de LBT, voorzitter en penningmeester van district Weert en Venray Venlo, ontvangt onderscheiding als Ridder in de Orde van Oranje Nassau
2018De heer H.J.G. Klaessens wordt de nieuwe secretaris van de Limburgse Bond van Tamboerkorpsen.
2018Overlijdt dhr. J.E.W. (Jacob) Gorissen, secretaris LBT
2018De heer Frans Aben, erelid district Roermond, wordt onderscheiden als Lid van Oranje Nassau.
2016De heer Armand Nijsten, penningmeester van de LBT, wordt onderscheiden als Ridder van Oranje Nassau.
2016De LBT viert het 50 jaar jubileum van de districten.
17 juli, district Heerlen tezamen met de Majorette commissie. in Brunssum
18 september, district Roermond tezamen met district Maastricht in Nieuwstadt.
25 september district Weert tezamen met district Venray-Venlo in Panningen
2016De heer Frans Voermans wordt de nieuwe Vice Voorzitter van de LBT
2016De heer Frans Voermans, Vice Voorzitter van de LBT en secretaris district Weert, wordt onderscheiden als Lid van Oranje Nassau.
2016De heer Henk de Jong, secretaris district Heerlen, wordt onderscheiden als Lid van Oranje Nassau.
2015Overlijdt dhr. P. Martens, erelid LBT
2015Overlijdt dhr. Jan Schoemakers, erelid LBT
2014De heer Harry Logister, Ere lid LBT, wordt onderscheiden als Ridder van Oranje Nassau.
2014Mevrouw José Aben, voorzitter district Roermond, wordt onderscheiden als Ridder van Oranje Nassau.
2014De heer Guus Horssels, voorzitter district Maastricht, wordt onderscheiden als Ridder van Oranje Nassau.
2012De heer Koos Schroën stopt als vice voorzitter en wordt benoemd als erelid van de LBT.
2011De Limburgse Bond van Tamboerkorpsen laat een zilveren jubileumlegpenning slaan voor haar 50 jarig jubileum.
2011De Limburgse Bond van Tamboerkorpsen viert op grootse wijze haar 50 jarig jubileum te Baexem.
2010De Limburgse Bond van Tamboerkorpsen laat haar eigen onderscheidingen ontwerpen.
2009Overlijdt oud penningmeester en erelid dhr. Theo Ottenheim.
2009Overlijdt dhr. M.F. Kessels, oud penningmeester.
2009De heer J.G. Schroën wordt de nieuwe vicevoorzitter van de Limburgse Bond van Tamboerkorpsen.
2009De heer J.E.W Gorissen volgt de heer J.G. Schroën op als secretaris van de Limburgse Bond van Tamboerkorpsen.
2009Mevrouw M.H.E. Pelzer wordt de nieuwe voorzitster van de Limburgse Bond van Tamboerkorpsen.
2008Het district Weert start met de voorbereidingen van het 50 jarig jubileum van de Limburgse Bond van Tamboerkorpsen.
2007Na een intern meningsverschil bedankt de heer J.M.M. Claessens als voorzitter van de Limburgse Bond van Tamboerkorpsen.
2006Overlijdt dhr. P.J.H. van Hoef oud voorzitter.
2006De Limburgse Bond van Tamboerkorpsen besluit een nieuw element toe te voegen aan de ontwikkeling van tamboerkorpsen: podiumconcours voor drumbands.
2006De heer A.J.M.J. Nijsten volgt de heer M.F. Kessels op als penningmeester van de Limburgse Bond van Tamboerkorpsen.
2004De Limburgse Bond van Tamboerkorpsen presenteert haar nieuwe lbt- vlag.
2002De heer J.G. Schroën volgt de heer J.H. Schoemakers op als secretaris van de Limburgse Bond van Tamboerkorpsen.
2002De heer M.F. Kessels volgt de heer Hans Geuns op als penningmeester van de Limburgse Bond van Tamboerkorpsen.
2001In Maastricht wordt op grootse wijze het 25 jarig bestaan van de Limburgse Bond van Tamboerkorpsen gevierd.
2000De heer Hans Geuns volgt de heer M.F. Kessels op als penningmeester van de Limburgse Bond van Tamboerkorpsen.
2000De heer J.M.M. Claessens volgt de heer P.J.H. van Hoef op als voorzitter van de Limburgse Bond van Tamboerkorpsen.
1998Het eerste magazine “De Tamboer” rolt van de persen als nieuw contactorgaan van de Limburgse Bond van Tamboerkorpsen.
1998De heer P.A.F. Martens, Tienray wordt benoemd als erelid van de LBT.
1998De heer B.F.H. Cox bedankt als vicevoorzitter van de Limburgse Bond van Tamboerkorpsen.
1997Mevrouw Cox-Heutmakers wordt benoemd tot ere-lid van de LBT.
1996Overlijdt beschermheer Mr.Dr. Ch.J.M.A. van Rooy.
1995De heer J.M. Bouwens wordt benoemd als erelid van de LBT.
1995De heer M.F. Kessels volgt de heer J.M. Bouwens op als penningmeester van de Limburgse Bond van Tamboerkorpsen.
1993De heer Schoemakers volgt mevrouw A.H.A. Souren de Theije op als secretaris van de Limburgse Bond van Tamboerkorpsen.
1992Herindeling districten van zes naar vijf districten. Het district Venlo en Venray worden samengevoegd.
1992De Limburgse Bond van Tamboerkorpsen produceert een film ten behoeve van de drum – en showband sector in Nederland. Deze film dient als promotie- en publiciteitsfilm voor deze sector.
1991De districten Venlo en Weert vieren hun 25 jarig jubileum.
1991De heer B.F.H. Cox volgt de heer P.J.H. van Hoef op als vicevoorzitter van de Limburgse Bond van Tamboerkorpsen.
1990Overlijdt Mr. J.I.M. Reuser oud voorzitter.
1990De heer J.M. Bouwens volgt de heer J. Ottenheim op als penningmeester van de Limburgse Bond van Tamboerkorpsen.
1990Vice voorzitter P.J.H. van Hoef volgt J.N.M. Posthumus op als voorzitter van de Limburgse Bond van Tamboerkorpsen.
1986In Thorn wordt op grootse wijze het 25 jarig bestaan van de Limburgse Bond van Tamboerkorpsen gevierd.
1985De Limburgse Bond van Tamboerkorpsen laat een zilveren jubileumpenning slaan voor jaar 25 jarig jubileum.
1985De eerste majorette-instructeurs(trices) kadercursus gaat van start te Echt.
1984De eerste majorette leggen met goed gevolg het C examen af.
1983Na een intern conflict zeggen een twintigtal verenigingen, voornamelijk uit de regio Heerlen, het lidmaatschap van de Limburgse Bond van Tamboerkorpsen op.
1982De heer J.I.M. Reuser neemt afscheid als voorzitter van de Limburgse Bond van Tamboerkorpsen. Hij wordt opgevolgd door de heer Joh.N.M. Posthumes.
1982De nieuwe penningmeester als opvolger van de heer Cor Timmermans wordt de heer J. Ottenheim.
1981Overlijdt Hub van Zijl, de eerste penningmeester van de Limburgse Bond van Tamboerkorpsen.
1980De heer Harry Logister neemt afscheid als secretaris van de Limburgse Bond van Tamboerkorpsen. Hij wordt opgevolgd door mevrouw A.H.E. Souren de Theijen.
1980Overlijdt Matthieu Beckers, de eerste secretaris van de Limburgse Bond van Tamboerkorpsen.
1977Het laatste exemplaar van de “tambour-maître” contactorgaan van de Limburgse Bond van Tamboerkorpsen rolt van de persen.
1975Mr. J.I.M. Reuser neemt het voorzitterschap van de Limburgse Bond van Tamboerkorpsen op zich.
1975Afsluiting instructeurscursus van de Bond van Orkestdirigenten te Echt. Er slaagden 21 kandidaten.
1974De heer Joh. Janssen neemt afscheid als voorzitter van de Limburgse Bond van Tamboerkorpsen.
1974Overlijdt Hub Jongen, de eerste voorzitter van Limburgse Bond van Tamboerkorpsen.
1973De districten Heerlen en Kerkrade worden samengevoegd. Vanaf nu telt de Limburgse Bond van Tamboerkorpsen weer zes districten.
1973De heer Hub Jongen en de heer Matthieu Beckers nemen afscheid als respectievelijk voorzitter en secretaris van de Limburgse Bond van Tamboerkorpsen.
1973
Mr. Joh. Janssen wordt de nieuwe voorzitter en de heer Harry Logister wordt de nieuwe secretaris van de Limburgse Bond van Tamboerkorpsen.
1972Het tweehonderdste lid van de Limburgse Bond van Tamboerkorpsen is de drumband van de Harmonie Aurora Grevenbicht. Voor dit feit kregen zij een compleet muziekwerk (naar eigen keuze) aangeboden door het bondsbestuur.
1971De Limburgse Bond van Tamboerkorpsen gedenkt zijn 10 jarig bestaan.
1970Het eerste kampioensconcours van de Federatie van Katholieke Muziekbonden in Nederland voor tamboerkorpsen wordt door de Limburgse Bond van Tamboerkorpsen georganiseerd te Echt.
1970Het meest noordelijke district van de Limburgse Bond van Tamboerkorpsen wordt opgesplitst. De Limburgse Bond van Tamboerkorpsen heeft vanaf nu zeven districten.
1969Het honderdvijftigste lidkorps wordt ingeschreven: Drumband harmonie Sint Michaël Thorn.
1969De eerste majorettegroepen treden toe tot de De Limburgse Federatie van Fluit en Tamboerkorpsen en Drumbands.
1969De naam Limburgse Federatie van Fluit en Tamboerkorpsen en Drumbands wordt gewijzigd in Limburgse Bond van Tamboerkorpsen.
1968De heer Hub van Zijl neemt afscheid als penningmeester en wordt opgevolgd door de heer C.H. Timmermans.
1967Dr. Ch.J.M.A. van Rooy, Commissaris van de Koningin in de provincie Limburg, aanvaardt het beschermheerschap van de De Limburgse Federatie van Fluit en Tamboerkorpsen en Drumbands.
1967Het eenhonderdste lid van de De Limburgse Federatie van Fluit en Tamboerkorpsen en Drumbands kan worden ingeschreven, Drumband Harmonie Eendracht Maakt Macht uit Wessem. Een eerste mijlpaal wordt bereikt.
1966Het hoofdbestuur van de De Limburgse Federatie van Fluit en Tamboerkorpsen en Drumbands benoemt een muziekcommissie,
1966De heer P.J.H. van Hoef wordt de eerste vicevoorzitter van de De Limburgse Federatie van Fluit en Tamboerkorpsen en Drumbands.
1966Het bondsgebied van De Limburgse Federatie van Fluit en Tamboerkorpsen en Drumbands wordt opgesplitst in zes districten.
1965De muziekscholen van Kerkrade en Heerlen leveren de eerste gediplomeerde muziekinstructeurs af. Een initiatief van de Federatie heeft zijn eerste vruchten afgeworpen.
1965Afscheiding van de Limburgse bond van Muziekgezelschappen. De Limburgse Federatie van Fluit en Tamboerkorpsen en Drumbands wordt zelfstandig.
1965De Limburgse Federatie van Fluit en Tamboerkorpsen en Drumbands wordt als zevende bond opgenomen bij de Federatie van Katholieke Muziekbonden in Nederland.
1963Het eerste exemplaar van de “Tamboer Maître”, het mededelingenblad van de Limburgse Federatie van Fluit en Tamboerkorpsen en Drumbands rolt van de pers.
1963In Nieuwenhagerheide wordt het eerste solistenconcours van de Federatie gehouden.
1962Het eerste federatief concours wordt gehouden in Reuver. Negentien korpsen nemen deel. In dit jaar wordt ook het eerste Limburgse kampioenschap concours gehouden, nl. in Geleen.
1961Officiële oprichtingsvergadering van de Rooms Katholieke Federatie van Fluit en Tamboerkorpsen en Drumbands te Heerlen.
1961De heer Hub Jongen, wethouder van Heerlen wordt tot voorzitter van de nieuwe Federatie gekozen.
1961In hotel Roberts in Heerlen komen op initiatief van de Limburgse Bond van Muziekgezelschappen 21 tamboerkorpsen bij elkaar om de mogelijkheden tot samenwerking te bespreken.