LBT Stimuleringsregeling talentontwikkeling voor solistenwedstrijden in 2020

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on pinterest

In de voorgaande jaren heeft de LBT diverse Stimuleringsregelingen voor de lid-verenigingen gehad. Deze regelingen zijn steeds enthousiast ontvangen. De LBT  heeft besloten om ook voor 2019 een stimuleringsregeling uit te schrijven.

Het is een kortlopende regeling, met een aanvraagduur tot 1 december 2019, met een beperkt budget, voor de solistenwedstrijden die plaatsvinden in 2020.

De regeling omvat twee onderdelen:

  1. Stimuleringsbijdrage 2019 voor deelname LBT Wedstrijden voor solisten en kleine ensembles 2020
  2. Stimuleringsbijdrage 2019 voor deelname LBT majorettewedstrijden  2020

Doel van deze regeling

Deelname aan een solistenwedstrijd draagt er in belangrijke mate toe bij aan de kwaliteitsverbetering van de individuele muzikant / majorette. Met deze regeling hoopt de LBT deelname aan de solistenwedstrijden in 2020 te stimuleren.

1. Stimuleringsbijdrage 2019 voor deelname LBT Wedstrijden voor solisten en kleine ensembles 2020

Het bestuur van de LBT heeft besloten om de regeling Stimuleringsbijdrage  2019 voor deelname LBT Wedstrijden voor solisten en kleine ensembles 2020 met inachtneming van de volgende randvoorwaarden, van toepassing te verklaren.

a) De aanvraag gebeurt door een lid-vereniging op basis van een volledig ingevuld aanvraagformulier “Stimuleringsbijdrage 2019 voor deelname LBT Wedstrijden voor solisten en kleine ensembles in 2020” en een gewaarmerkte leden / leerlingenlijst voorzien van  geboortedatum en handtekening van de voorzitter en de secretaris. De vereniging staat in voor de correctheid van de verstrekte gegevens.

b) Een vereniging kan een bedrag van € 100,- per solist aanvragen (een solist is jonger dan 18 jaar). Per vereniging is maximaal € 500,-                                                                                                                             
c) Aanvragen moeten vóór 15 december 2019 in het bezit zijn van het Huis voor de kunsten Limburg. Omdat er een maximum is gesteld aan het beschikbare budget voor deze regeling, wordt de aanvraag op volgorde van binnenkomst c.q. datum poststempel verwerkt. Aanvragen die niet op tijd in het bezit  zijn van het Huis voor de Kunsten Limburg kunnen niet meer in behandeling worden genomen.

Betaling

  • Als u de beschikking van het Huis voor de Kunsten heeft ontvangen, is de aanvraag goedgekeurd.
  • Nadat de laatste Wedstrijd voor solisten en kleine ensembles  2020 heeft plaatsgevonden zal aan de hand van de uitslagen iedere aanvraag worden gecontroleerd. Het definitieve bedrag van de aanvraag wordt vastgesteld en in de loop van februari 2020 door het Huis voor de Kunsten overgemaakt.

    2. Stimuleringsbijdrage 2019 voor deelname LBT Majorettewedstrijden 2020

Het bestuur van de LBT heeft besloten om de regeling Stimuleringsbijdrage 2019 voor deelname LBT Majorettewedstrijden 2020   met inachtneming van de volgende randvoorwaarden, van toepassing te verklaren.

a) De aanvraag gebeurt door een lid-vereniging op basis van een volledig ingevuld aanvraagformulier “Stimuleringsbijdrage 2019 voor deelname LBT majorettewedstrijden 2020” en een leden / leerlingenlijst voorzien van geboortedatum en handtekening van de voorzitter en de secretaris. De vereniging staat in voor de correctheid van de verstrekte gegevens.

b) Een vereniging kan een bedrag van € 100,- per deelnemer aanvragen. Per vereniging is maximaal € 500,-  beschikbaar 

c) Om in aanmerking te komen voor een bijdrage neemt een majorette solist minimaal deel aan twee van de drie Majorettewedstrijden in 2020.

d) Aanvragen moeten uiterlijk 20 september 2020 in het bezit zijn van het Huis voor de kunsten Limburg. Omdat er een maximum is gesteld aan het beschikbare budget voor deze regeling, wordt de aanvraag op volgorde van binnenkomst c.q. datum poststempel verwerkt. Aanvragen die niet op tijd in het bezit  zijn van het Huis voor de Kunsten Limburg kunnen niet meer in behandeling worden genomen.

Betaling

  • Als u de beschikking van het Huis voor de Kunsten heeft ontvangen, is de aanvraag goedgekeurd.
  • Nadat de laatste Majorettewedstrijd in 2020 heeft plaatsgevonden zal aan de hand van de uitslagen iedere aanvraag worden gecontroleerd. Het definitieve bedrag van de aanvraag wordt vastgesteld en in de loop van december 2020 door het Huis voor de kunsten overgemaakt.

Mochten er nog vragen zijn over de manier van aanvragen of over de voortgang van uw aanvraag? Neem dan gerust contact op met  Marja Melis ( mmelis@hklimburg.nl / 0475-399 265 ) voor de financiële afhandeling en met  Rob Janssen  ( rjanssen@hklimburg.nl / 0475-399 285 ) voor inhoudelijke vragen.

De aanvraag kunt u sturen naar:

Huis voor de Kunsten Limburg
LBT Stimuleringsregeling 2019
T.a.v. M. Melis
Postbus 203
6040 AE Roermond

Het bestuur van de LBT heeft deze regeling met zorg samengesteld. Mocht echter gedurende de looptijd van de regeling blijken dat een bijstelling van de regeling noodzakelijk is, houdt de LBT zich het recht voor om dit te doen.

Volgende berichten...

Vakantieknaller!

Wil jij een eigen Superstar of Full Color baton naar keuze winnen, doe dan mee aan onze kruiswoordpuzzel. Vul de puzzel in

Versoepelingen per 1 juli

Versoepelingen per 1 juli die van invloed zijn op de amateur muzieksector. Onlangs zijn de maatregelen/versoepelingen per 1 juli 2020 bekendgemaakt. Een