Stimuleringsregeling majorettewedstrijden in 2020

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on pinterest

In de voorgaande jaren zijn er diverse Stimuleringsregelingen voor lid-verenigingen aangeboden.
In 2019 is er wederom een stimuleringsregeling uitgeschreven. Deze kortlopende regeling omvat de twee onderstaande onderdelen. Let op: Inschrijven voor stimuleringsbijdrage punt 1 is niet meer mogelijk. 

  1. Stimuleringsbijdrage 2019 voor deelname LBT Wedstrijden voor solisten en kleine ensembles 2020 Inschrijven niet meer mogelijk
  2. Stimuleringsbijdrage 2019 voor deelname LBT Majorettewedstrijden 2020
    Aanvragen kunnen worden ingediend tot 1 oktober 2020.

    Bekijk hier het anvraagformulier: Majorettewedstrijden 2020

Doel van deze regeling
Deelname aan een solistenwedstrijd draagt er in belangrijke mate toe bij aan de kwaliteitsverbetering van de individuele muzikant / majorette. Met deze regeling hoopt de LBT deelname aan de solistenwedstrijden in 2020 te stimuleren. De Stimuleringsbijdrage 2019 voor deelname LBT Majorettewedstrijden 2020 wordt hieronder toegelicht:

Stimuleringsbijdrage 2019 voor deelname LBT Majorettewedstrijden 2020

Voorwaarden
Het bestuur van de LBT heeft besloten om de regeling Stimuleringsbijdrage 2019 voor deelname LBT Majorettewedstrijden 2020 met inachtneming van de volgende randvoorwaarden, van toepassing te verklaren:

a. De aanvraag gebeurt door een lid-vereniging op basis van een volledig ingevuld aanvraagformulier “Stimuleringsbijdrage 2019 voor deelname LBT majorettewedstrijden 2020” en een gewaarmerkte leden / leerlingenlijst voorzien van geboortedatum en handtekening van de voorzitter en de secretaris. De vereniging staat in voor de correctheid van de verstrekte gegevens.

b. Een vereniging kan een bedrag van € 100,- per deelnemer aanvragen. Per vereniging is maximaal € 500,-  beschikbaar.

c. Om in aanmerking te komen voor een bijdrage neemt een majorette solist minimaal deel aan twee van de drie Majorettewedstrijden in 2020.

d. Aanvragen moeten vóór 20 september 2020 in het bezit zijn van het Huis voor de kunsten Limburg. Omdat er een maximum is gesteld aan het beschikbare budget voor deze regeling, wordt de aanvraag op volgorde van binnenkomst c.q. datum poststempel verwerkt. Aanvragen die niet op tijd in het bezit zijn van het Huis voor de Kunsten Limburg kunnen niet meer in behandeling worden genomen.

Betaling

  • Als u de beschikking van het Huis voor de Kunsten heeft ontvangen, is de aanvraag goedgekeurd.
  • Nadat de laatste Majorettewedstrijd in 2020 heeft plaatsgevonden zal aan de hand van de uitslagen iedere aanvraag worden gecontroleerd. Het definitieve bedrag van de aanvraag wordt vastgesteld en in de loop van december 2020 door het Huis voor de kunsten overgemaakt.

Vragen? 
Vragen over de manier van aanvragen of over de voortgang van uw aanvraag?
Neem dan gerust contact op met:

Marja Melis (mmelis@hklimburg.nl / 0475-399 265) voor de financiële afhandeling
Rob Janssen (rjanssen@hklimburg.nl / 0475-399 285) voor inhoudelijke vragen

De aanvraag kunt u sturen naar:
Huis voor de Kunsten Limburg
LBT Stimuleringsregeling 2019
T.a.v. M. Melis
Postbus 203
6040 AE Roermond

Het bestuur van de LBT heeft deze regeling met zorg samengesteld. Mocht echter gedurende de looptijd van de regeling blijken dat een bijstelling van de regeling noodzakelijk is, houdt de LBT zich het recht voor om dit te doen.

Volgende berichten...

DOOR! lanceert TussenDOOR!tjes

De Corona-crisis raakt iedereen, ook het onderwijs. De scholen zijn gesloten en kinderen volgen digitale lessen. Als aanvulling op deze bijzondere lesroosters