Repertoria SMP

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin

Bij deelname aan muziek wedstrijden moeten werken worden uitgevoerd die door Unisono, Kunstfactor of KNMO zijn goedgekeurd. De titels van de goedgekeurde werken worden opgenomen in een lijst, het repertorium.

Per 1 januari 2016 gaat de doelgroep SMP de reglementen aanpassen voor de mars-show en podiumwedstrijden. Een van de belangrijkste wijzigingen is de afschaffing van de verplichte repertoria voor alle disciplines.

De doelgroep SMP wil als richtlijn voor het gevraagde niveau in de diverse divisies een beperkte voorbeeldlijst aanleggen die gebruikt kan worden ter oriëntatie.

Onderstaand repertorium voor de Mars- en Podiumwedstrijden is als voorbeeld te raadplegen voor de niveau indeling voor nieuwe werken. De niveau aanduiding voor de al bestaande werken blijft van kracht.

Er is een repertorium voor:

    • solistenwedstrijden
    • mars- en concertwedstrijden
    • podiumwedstrijden

Het repertorium voor mars/concert en voor podium is in de regel opgenomen in één boekje of lijst. Let op dat u niet bij mars/concert kijkt als u podium moet hebben of andersom. In het boekje staat podium in het laatste gedeelte en mars/concert vooraan.Muziek voor wedstrijddeelname moet dus uit een repertorium gekozen worden. Dat geldt niet voor:

    • het vrije gedeelte bij podiumwedstrijden
    • deelname in een jeugd divisie.

Ook kan men een werk dat (nog) niet in een repertorium is opgenomen ter goedkeuring naar KNMO zenden. Als het goedgekeurd wordt dan dient de schriftelijke goedkeuring met de inschrijving te worden meegezonden. Bovendien zal in sommige gevallen de goedgekeurde partituur worden voorzien van stempels (op elke pagina). (Niet bij werken voor solisten). Die gestempelde partituur moet deel uit maken van het set partituren voor de juryleden. Houd er rekening mee dat de goedkeuring enige tijd in beslag kan nemen. Geadviseerd wordt om 3 maanden voor de sluitingsdatum de goedkeuring aan te vragen. Het adres van KNMO vindt u op deze website onder het menu De LBT bij adressen.

Raadpleeg onderstaande repertoria bij de keuze van werken bij de inschrijving voor wedstrijden:

Repertorium-bestanden in PDF: