Incidentele keuring muziekwerken Mars- en Podium- en Solistenweddstrijden

Verenigingen, aangesloten bij één van de bonden van de KNMO (voorheen KNFM en VNM) en die willen deelnemen aan show-, mars- en/of percussieconcoursen met een werk dat niet is opgenomen in het repertorium, kunnen via de KNMO muziekwerken laten beoordelen. Wilt u een SMP-werk laten keuren neemt u dan contact op met de KNMO via info@knmo.nl of Mevr. Karin van Elk, telefoon 085 78 22810.

Keuren van muziekwerken is sinds 2018 niet meer nodig, vrijheid van keuze voor deelname waarbij het nivo/moeilijkheidsgraad van het gekozen werk de divisie bepaald voor deelname.

De kosten voor incidentele beoordelingen bedragen:

per te beoordelen SMP-concourswerk € 50,00.
per te beoordelen SMP-solistenconcourswerk € 20,00

Beoordeling van werken die niet in een repertorium voorkomen uitsluitend nog verplicht bij deelname aan het Oud Limburgs Schuttersfeest (OLS).

Niet meer verplicht wanneer je met een werk dat niet in een repertorium staat, aan een concours deelneemt (nog wel mogelijk als men toch een niveau aanduiding wenst; hieraan zijn wel de gebruikelijke kosten verbonden).

Aanvragen keuring van muziekwerken voor de sector SMP: Aanvraagformulier 2018-2019