Overlijden erelid LBT, Michel Peeters

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on pinterest

Als het even niet meer jouw leven kan zijn, dan komt de tijd dat het goed is geweest…

Dit staat op de aankondiging van het toch nog plotselinge overlijden van ons erelid Michel Peeters op 8 maart 2020.

Wij zijn dankbaar voor zijn inzet bij de LBT en zijn altijd blijvende belangstelling. Hij was t/m 1992 bestuurslid en voorzitter van het district Venlo. Bij zijn afscheid als voorzitter werd hij op benoemd als erelid van de LBT.

Voor zijn vele verdiensten was hij onderscheiden als Lid in de Orde van Oranje-Nassau.

Zijn betrokkenheid bij de LBT en het totale gebeuren in de drumband en majorette wereld zullen ons altijd in herinnering blijven.

Volgende berichten...