Stimuleringsregeling Solisten en Majorettes

In de voorgaande jaren heeft de LBT een Stimuleringsregeling voor de lid-verenigingen gehad. Deze regelingen zijn steeds enthousiast ontvangen. De LBT heeft alsnog besloten om nog een extra Stimuleringsregeling 2019 uit te schrijven. Het is een kortlopende regeling, met een aanvraagduur tot 1 december 2018, met een beperkt budget.

De regeling omvat twee onderdelen:
1. Stimuleringsbijdrage deelname LBT Wedstrijden voor solisten en kleine ensembles 2019
2. Stimuleringsbijdrage deelname LBT Solistenwedstrijden voor majorettes 2019

Doel van deze regelingen
Deelname aan een solistenwedstrijd vindt de LBT belangrijk. Het bevordert de kwaliteit van de individuele muzikant / majorette. Ook geeft de wedstrijd de deelnemers de mogelijkheid om elkaar te ontmoeten en zo ook te inspireren. Daarbij geeft het voor de individuele muzikant / majorette een extra uitdaging en draagt het bij aan de persoonlijke ontwikkeling van de deelnemer; men leert zich te presenteren voor een groep. Met deze regeling hoopt de LBT deelname hieraan te stimuleren.

1. Stimuleringsbijdrage deelname LBT Wedstrijden voor solisten en kleine ensembles 2019

Het bestuur van de LBT heeft besloten om de regeling “Stimuleringsbijdrage deelname LBT Wedstrijden voor solisten en kleine ensembles 2019” met inachtneming van de volgende randvoorwaarden, van toepassing te verklaren:

a. De aanvraag gebeurt door een lid-vereniging op basis van een volledig ingevuld aanvraagformulier Stimuleringsbijdrage deelname LBT Wedstrijden voor Solisten en kleine ensembles in 2019 en een gewaarmerkte leden / leerlingenlijst voorzien van geboortedatum en handtekening van de voorzitter en de secretaris. De vereniging staat in voor de correctheid van de verstrekte gegevens.

b. Een vereniging kan een bedrag van € 100,- per solist aanvragen (een solist is jonger dan 18 jaar). Per vereniging is maximaal € 500,- beschikbaar.

c. Aanvragen moeten vóór 1 december 2018 in het bezit zijn van het Huis voor de kunsten Limburg. Omdat er een maximum is gesteld aan het beschikbare budget voor deze regeling, wordt de aanvraag op volgorde van binnenkomst c.q. datum poststempel verwerkt. Aanvragen die niet op tijd in het bezit zijn van het Huis voor de Kunsten Limburg kunnen niet meer in behandeling worden genomen.

Betaling
• Als u de beschikking van het Huis voor de Kunsten Limburg heeft ontvangen is de aanvraag goedgekeurd.
• Indien u een afwijzing ontvangt wordt er tevens gecommuniceerd wat er eventueel nog zal moeten gebeuren om alsnog de beschikking te ontvangen.
• Nadat de laatste Wedstrijd voor solisten en kleine ensembles 2019 heeft plaatsgevonden wordt aan de hand van de uitslagen iedere aanvraag gecontroleerd. Het definitieve bedrag van de aanvraag wordt vastgesteld en in de loop van februari 2019 door het Huis voor de Kunsten Limburg overgemaakt.

2. Stimuleringsbijdrage deelname LBT solistenwedstrijden voor majorettes 2019

Het bestuur van de LBT heeft besloten om de regeling “Stimuleringsbijdrage deelname LBT solistenwedstrijden majorettes in 2019” met inachtneming van de volgende randvoorwaarden, van toepassing te verklaren.

a. De aanvraag gebeurt door een lid-vereniging op basis van een volledig ingevuld aanvraagformulier Stimuleringsbijdrage deelname LBT solistenwedstrijden majorettes 2019 en een gewaarmerkte leden / leerlingenlijst voorzien van geboortedatum en handtekening van de voorzitter en de secretaris. De vereniging staat in voor de correctheid van de verstrekte gegevens.

b. Een vereniging kan een bedrag van € 100,- per deelnemer aanvragen. Per vereniging is maximaal € 500,- beschikbaar.

c. Om in aanmerking te komen voor een bijdrage neemt een majorette solist minimaal deel aan twee van de drie wedstrijden in 2019.

d. De aanvraag moet vóór 1 december 2018 in het bezit zijn van het Huis voor de kunsten Limburg. Omdat er een maximum is gesteld aan het beschikbare budget voor deze regeling, wordt de aanvraag op volgorde van binnenkomst c.q. datum poststempel verwerkt. Aanvragen die niet op tijd in het bezit zijn van het Huis voor de Kunsten Limburg kunnen niet meer in behandeling worden genomen.

Betaling
• Als u de beschikking van het Huis voor de Kunsten heeft ontvangen, is de aanvraag goedgekeurd.
• Indien u een afwijzing heeft ontvangen, zal tevens worden gecommuniceerd wat er eventueel nog zal moeten gebeuren om alsnog de beschikking te ontvangen.
• Nadat de laatste solistenwedstrijd 2019 heeft plaatsgevonden zal aan de hand van de uitslagen iedere aanvraag worden gecontroleerd. Het definitieve bedrag van de aanvraag wordt vastgesteld en in de loop van december 2019 door het Huis voor de Kunsten Limburg overgemaakt.

Aanvraagformulieren

  1. aanvraagformulier Stimuleringsbijdrage deelname LBT Wedstrijden voor solisten en kleine ensembles 2019
  2. aanvraagformulier Stimuleringsbijdrage deelname LBT Solistenwedstrijden voor majorettes 2019

Mochten er nog vragen zijn over de manier van aanvragen of over de voortgang van uw aanvraag? Neem dan gerust contact op met Marja Melis ( mmelis@hklimburg.nl / 0475-399 265 ) voor de financiële afhandeling en met Rob Janssen ( rjanssen@hklimburg.nl / 0475-399 285 ) voor inhoudelijke vragen.

De aanvraag kunt u sturen naar:
Huis voor de Kunsten Limburg
LBT Stimuleringsregeling 2019
T.a.v. M. Melis
Postbus 203
6040 AE Roermond

De aanvraag is pas goedgekeurd als u de beschikking van het Huis voor de Kunsten Limburg heeft ontvangen.

Op 4 november 2011 hebben Provinciale Staten de PVV motie Limburgse Volkscultuur aangenomen om harmonieën, fanfares, schutterijen en zangkoren in stand te houden en te behouden voor de breed gedragen volkscultuur. Het College van Gedeputeerde Staten heeft deze motie samen met direct betrokkenen uit het veld uitgewerkt en ingevuld.

Beëindiging verdubbeling subsidie Prins Bernhard Cultuurfonds.

Per 1 juli 2016 is de verdubbeling van de subsidie van het PBCF gestopt.
De middelen zijn voor wat betreft dit onderdeel (Pijler 1 van de Motie Limburgse Volkscultuur) volledig besteed.
De reguliere regeling voor Instrumenten & Uniformen (+buksen) van het PBCF blijft natuurlijk wel bestaan.

Voor vragen of verdere informatie,  stuur een bericht naar dhr. Bas Thomissen of ga naar de website van het HKL

Workshops ondersteuning Besturen uit de Motie Limburgse Volkscultuur 

De workshops worden georganiseerd voor leden van verenigingen van: Limburgse Bond van Muziekgezelschappen (LBM), Limburgse Bond van Tamboerkorpsen (LBT), Oud Limburgse Schuttersfederatie (OLS) en Verenigde Nederlandse Korenorganisaties – afdeling Limburg (VNK-L). Met de hiervoor genoemde bonden en de Provincie Limburg is het volgende afgesproken: indien een workshop twee weken voor de workshopdatum niet vol is, dan kunnen ook leden van andere bij het Huis aangesloten organisaties zich aanmelden. Deelname is gratis.

Hierbij brengen wij u op de hoogte van de workshops die het Huis voor de Kunsten Limburg aanbiedt voor bestuursleden van culturele stichtingen en verenigingen ter versterking van hun bestuurskracht.
De workshops worden op thematische basis ontwikkeld.

Meer informatie over de inhoud van de workshops, data, locaties en aanmelden vindt u in de bijlagen en op www.hklimburg.nl/workshops. Hier kunt u zich tevens aanmelden voor de workshops. Zodra u zich heeft aangemeld ontvangt u een mail waarin u wordt gevraagd om de reservering definitief te maken.

Pas na deze bevestiging is uw aanmelding definitief.