Informatie 29e LBT Tambour-maître cursus 2019

Geachte muzikanten,

Met veel genoegen kunnen wij u mededelen dat de LBT voornemens is om in 2019 wederom een Tambour-maîtrecursus te gaan starten. De cursus bestaat uit theorie en praktijk, waarbij de nadruk toch duidelijk komt te liggen op de praktijk. Ook de presentatie van de Tambour-maître zal de nodige aandacht krijgen. Een handleiding met bijbehorende DVD wordt uitgereikt aan het begin van de cursus.

Cursusopzet 2019

  • Zes cursusdagen, elk op een zaterdag van 09.30 tot 15.30 uur en een examendag.
  • Gedurende de 6 lesdagen zullen toetsingsmomenten worden ingebouwd, die mede bepalend zijn om al dan niet toe gelaten te worden tot het examen.
  • Voorwaarden om de cursus met een certificaat af te sluiten zijn:
    1. De cursist moet een aanwezigheidspercentage van tenminste 80% hebben.
    2. De cursist voldoet tijdens het verplichte examen aan de gestelde examencriteria.
  • De cursist moet rekenen op een zelfstudie van plm. 2 uur per week.
  • Geslaagden ontvangen een door de Limburgse Bond van Tamboerkorpsen ontwikkeld certificaat.
  • De cursusdocent is Nico Dassen.

Data voor de TM-cursus  2019

Les 1 Zaterdag 19 januari
Les 2 Zaterdag 26 januari
Les 3 Zaterdag   9 februari
Les 4 Zaterdag  16 februari
Les 5 Zaterdag    9 maart
Les 6 Zaterdag  16 maart
Examen Zaterdag  23 maart


Locatie

Gemeenschapshuis Pestoeërskoel
Sillenhoek 4
6091 PD Leveroy
0495- 651 565

De kosten

De LBT kan ook deze 29e Tambour-maître cursus aanbieden voor een bedrag van  € 50.- per deelnemer inclusief cursusmateriaal. De cursus zal doorgaan bij tenminste 8 deelnemers. Het maximum aantal deelnemers is vastgesteld op 15. Uw aanmelding is pas geldig nadat u het aanmeldingsformulier TM- cursus 2019 digitaal heeft ingevuld en het inschrijfgeld is overgemaakt aan de penningmeester van de LBT.

 Meld u aan via  deze link!

Financiële afhandeling

Cursusgeld kan worden overgemaakt naar de LBT- rekening  NL14 RABO 0150 5029 66  t.n.v. Limburgse Bond van Tamboerkorpsen o.v.v. cursusgeld Tambour-maître cursus 2018, naam cursist, vereniging en woonplaats.

Wees er snel bij, want vol is vol!

 

Zijn er nog vragen, dan kunt u altijd contact opnemen met:

Rob Janssen
Consulent Muziek
Huis voor de Kunsten Limburg
T 0475 399 285
rjanssen@hklimburg.nl