Op deze pagina vindt u alle informatie over de muziekexamens van de LBT voor de landelijk erkende diploma’s A t/m D.

De kandidaten kunnen voor de examens worden aangemeld bij het Huis voor de Kunsten Limburg. Het aanmeldingsformulier kunt u hieronder downloaden. Gebruik bij het aanmelden tevens het “Formulier financieel overzicht aanmeldingen muziekexamens per vereniging”. Meer informatie vindt u hieronder bij ‘Toelichting muziekexamens LBT” en “Overzicht van de tarieven”.

Examendata najaar 2019
Theorie examen: zaterdag 28 september 2019 –> schrijf je hier in!
Praktijkexamen Blazers: zaterdag 23 november 2019 –> schrijf je hier in!
Praktijkexamen Slagwerk: zaterdag 30 november 2019 –> schrijf je hier in!

Locatie
’t Aad Raodhoes
Dorpstraat 43, 6074 GA Melick (ingang achterzijde)
Tel. 0475 – 533 955

Inschrijven
Inschrijven kan via bovenstaande inschrijfformulieren per aangegeven examendatum, tot 4 weken vóór het examen.

Downloads

NB: Zie ook onderstaande informatie over het raamleerplan en de voorbeeldvragen.

Examen buitenschoolse opleiding

Onder verantwoordelijkheid van Samo heeft een commissie van deskundigen een raamleerplan opgesteld. Dit plan geeft richtlijnen voor de examens die met name van belang zijn voor hen die de zogenaamde buitenschoolse opleidingen voor de drum- en showbands. Het oorspronkelijke boekwerk is te bestellen bij Kunstfactor maar kunt u op deze pagina ook inzien. Vanwege de omvang in gescande vorm zijn de hoofdstukken voor de verschillende diploma’s apart opgenomen.

Wijziging systeem van opleidingen en examens

Door Kunstfactor is nu een paar jaren gewerkt aan een nieuw modulair systeem. Kortgeleden is dit systeem gepresenteerd aan de vakdocenten. Het nieuwe modulaire systeem geeft meer vrijheid aan de leerling. Voor het behalen van een diploma moet hij een bepaald aantal punten behalen. Dat kan door het volgen van bepaalde verplichte modules, aangevuld met modules van een ander instrument.

Zie bijgaande bestanden met uitleg, eisen en voorbeelden.

Theorie-examen:
Ter ondersteuning voor de theorie-examens is bij het Huis voor de Kunsten Limburg door de LBT Consulent, dhr. Rob Janssen, een pakket voorbeeldvragen samengesteld. Vanwege de omvang in gescande vorm zijn de hoofdstukken voor de verschillende diploma’s apart opgenomen.