Algemene informatie over opleidingen.

Voor de werving en opleiding van muzikanten en majorettes zijn er diverse mogelijkheden. De LBT zet zich in om die mogelijkheden waar nodig te ondersteunen en aan te vullen. Dat kan door adviezen, het beschikbaar stellen van materiaal, overleg met opleidingsinstituten en organiseren van cursussen, clinics, instructiedagen enzovoort.

Het eerste aanspreekpunt voor informatie is Rob Janssen, LBT consulent bij het Huis voor de Kunsten Limburg te Roermond.