Opleiding Tambour-Maître

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin

Informatie 30e LBT Tambour-maîtrecursus 2020

In 2020 starten we wederom met een Tambour-maîtrecursus. De cursus bestaat uit theorie en praktijk, waarbij de nadruk ligt op de praktijk. Ook de presentatie van de Tambour-maître krijgt de nodige aandacht. Een handleiding met bijbehorende DVD wordt uitgereikt aan het begin van de cursus.

Cursusopzet 2020

  • Zes cursusdagen, elk op een zaterdag van 09.30 tot 15.30 uur en een examendag.
  • Gedurende de zes cursusdagen zijn er toetsingsmomenten die mede bepalend zijn om al dan niet toegelaten te worden tot het verplichte examen.
  • Voorwaarden om de cursus met een certificaat af te sluiten:
   1. De cursist moet een aanwezigheidspercentage van tenminste 80% behalen.
   2. De cursist voldoet tijdens het verplichte examen aan de gestelde examencriteria.
  • De cursist moet rekenen op een zelfstudie van plm. 2 uur per week.
  • Geslaagden ontvangen een door de Limburgse Bond van Tamboerkorpsen ontwikkeld certificaat.
  • De cursusdocent is Nico Dassen.

Data TM-cursus 2020

Les 1   Zaterdag 18 januari
Les 2   Zaterdag 25 januari
Les 3   Zaterdag 8 februari
Les 4   Zaterdag 15 februari
Les 5   Zaterdag 7 maart
Les 6   Zaterdag 14 maart
Examen  Zaterdag 21 maart

Locatie

Gemeenschapshuis Pestoeërskoel
Sillenhoek 4
6091 PD Leveroy
0495- 651 565

Inschrijven

De aanmelding is pas geldig nadat het aanmeldformulier TM- cursus 2020 digitaal is ingevuld en het inschrijfgeld is overgemaakt naar onze penningmeester.

Meld je hier aan!  Aanmelden is mogelijk tot 1 januari 2020.

Kosten

De LBT biedt deze 30e Tambour-maîtrecursus aan voor een bedrag van €50.- per deelnemer inclusief cursusmateriaal.

De cursus gaat van start bij tenminste 8 deelnemers. Het maximum aantal deelnemers is vastgesteld op 15.

Financiële afhandeling

Gelieve het cursusgeld over te maken naar onze rekening NL14 RABO 0150 5029 66 t.n.v. Limburgse Bond van Tamboerkorpsen o.v.v. cursusgeld Tambour-maîtrecursus 2020, naam cursist, vereniging en woonplaats.

Wees er snel bij, want vol is vol!

Contact

Rob Janssen

Consulent Muziek

  rjanssen@hklimburg.nl     0475-399 285

Huis voor de Kunsten Limburg | Steegstraat 5 | 6041 EA Roermond