Muziekexamens LBT

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin

In samenwerking met het Huis voor de Kunsten Limburg organiseren we muziekexamens die bedoeld zijn voor leerlingen van verenigingen die een eigen muziekopleiding hebben. 

Door deel te nemen aan deze examens kunnen de leerlingen een bepaalde opleidingsfase afsluiten met een erkend diploma.

Het examen bestaat uit een theorie- en een praktijkexamen. Inschrijven is uitsluitend mogelijk via deze website. 

Het theorie-examen

Locatie en tijdstip

Vanaf 2020 worden de theorie-examens digitaal afgenomen via het programma EARZ (www.earz.eu). Bij de inschrijving voor het theorie-examen kiest men één van de beschikbare data en een tijdstip waarop de leerling examen komt doen. Voor dit examen neemt de kandidaat zijn eigen device mee waarop de app thuis reeds geïnstalleerd is (telefoon, tablet, laptop), inclusief eigen oordopjes.

Kosten, inschrijving en betaling

De kosten voor een LBT theorie-examen bedragen € 10. Inschrijving en betaling gebeurt online via deze website. U ontvangt na correcte aanmelding en betaling direct voor iedere kandidaat persoonlijk een ticket met datum en tijdstip van het examen. De kandidaat wordt niet uitgenodigd, maar kan met het ticket op de juiste datum en tijd verschijnen voor het examen. De locatie staat vermeld op het ticket.

Examendata theorie najaar 2020:

Theorie-examen 7 oktober 2020 (16.00* uur, 17.00 uur of 18.00 uur) 
Theorie-examen 14 oktober 2020 (16.00* uur, 17.00 uur of 18.00 uur)
Inschrijven nog niet mogelijk.

*Per tijdstip kunnen 10 kandidaten tegelijk examen doen.
Inschrijven voor een theorie-examen kan tot 3 dagen vóór het examen.

Het praktijkexamen

Locatie en tijdstip

Bij het samenstellen van het examenrooster voor de praktijkexamens worden de kandidaten van één vereniging zoveel mogelijk achter elkaar (of gelijktijdig doch bij verschillende examencommissies) ingepland. De kandidaten ontvangen een schriftelijke uitnodiging met het tijdstip van het praktijkexamen.

Kosten, inschrijving en betaling

De kosten voor een LBT praktijkexamen bedragen € 40. Inschrijving gebeurt online via deze website. Voor het praktijkexamen ontvangt u een factuur. Betaling dient te geschieden op rekeningnummer NL14RABO0150502966 t.n.v. Limburgse Bond van Tamboerkorpsen onder vermelding van het factuurnummer.

Examendata praktijk najaar 2020:

Praktijkexamen Blazers: 21 november 2020
Praktijkexamen Slagwerk: 28 november 2020 
Inschrijven nog niet mogelijk. 

Inschrijven voor een praktijkexamen kan tot 4 weken vóór het examen.

Locatie praktijkexamens

‘t Aad Raodhoes
Dorpstraat 43, 6074 GA Melick
(ingang achterzijde)
Tel. 0475 – 533 955

De praktijkdocent neemt het examen bij zijn/haar leerling(en) af.

De examenkandidaten dienen tijdens het praktijkexamen kopieën van de te spelen etudes en voordrachtstukken in tweevoud bij de examensecretaris in te leveren.

Voorbeeld programma Blazers (Word)                    
Voorbeeld programma Slagwerk (Word) (In bewerking)

Toelichting algemeen

  • Het examen is georganiseerd onder auspiciën van de KNMO en Cultuurconnectie.
  • Het examenreglement voor opleidingen tot landelijk erkend diploma blaasinstrumenten en slagwerk is tot stand gekomen in samenwerking met het LKCA, Landelijk Kennisinstituut Cultuureducatie & Amateurkunst, Cultuurconnectie en de KNMO.
  • De examens worden afgenomen overeenkomstig de richtlijnen van het vigerende Raamleerplan HaFaBra-opleiding.
  • Na het succesvol afleggen van het examen wordt een landelijk erkend diploma uitgereikt.

Voor meer informatie kunt u terecht bij Mirjam Waltmans en Sieske Haan, projectmedewerkers Muziek Huis voor de Kunsten Limburg.
Tel.: 0475 399 268 en e-mail: mwaltmans@hklimburg.nl of 0475 399 286, shaan@hklimburg.nl

Raamleerplan Slagwerk

Dit raamleerplan biedt richtlijnen die het slagwerkonderwijs op een hoger niveau brengt. Het dient als referentiekader voor een planmatige en doelgerichte opzet van de opleidin