Geslaagde inspiratiebijeenkomst verenigingsondersteuning

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on pinterest

Afgelopen dinsdag 12 februari organiseerde het Huis voor de Kunsten Limburg een inspiratiebijeenkomst voor (bestuurs)leden van verenigingen die zijn aangesloten bij de Limburgse Bond van Muziekgezelschappen (LBM), Limburgse Bond van Tamboerkorpsen (LBT), Toneelhuis LFA of het Verbindend Netwerk Koorzang Limburg (VNK-L). Tijdens de druk bezochte bijeenkomst werd er uitleg gegeven aan koren, muziek- en toneelverenigingen over de loketfunctie en stimuleringsregeling verenigingsondersteuning van het Huis. Daarnaast presenteerden drie verenigingen hun ‘good practices’ op het gebied van ledenwerving en ‘anders verenigen’: het aantrekken en behouden van jonge bestuursleden, het verbinden van muziekverenigingen met het onderwijs en coƶperatief samenwerken.

Volgende berichten...

DOOR! lanceert TussenDOOR!tjes

De Corona-crisis raakt iedereen, ook het onderwijs. De scholen zijn gesloten en kinderen volgen digitale lessen. Als aanvulling op deze bijzondere lesroosters