Geef mars- en showorkesten ruimte in Coronawet

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on pinterest

Maak een uitzondering op de ‘anderhalvemeternorm’ voor mars- en showorkesten in de nieuwe Coronawet. Die oproep doet KNMO-voorzitter Bart van Meijl aan het kabinet. De oproep kan op steun rekenen van de professionele orkesten van de Nederlandse Krijgsmacht. ‘Beweging is voor deze orkesten in veel situaties onlosmakelijk verbonden met de muziek. De 1,5 meter afstand houden is over het algemeen niet mogelijk. Op het moment dat de wet in huidige vorm wordt aangenomen zal dat betekenen dat het voor deze sector heel moeilijk wordt om overeind te blijven.’

De Nederlandse mars- en showorkesten behoren tot de top van de wereld. In de lokale samenleving leveren ze een onmisbare bijdrage bij tal van evenementen. De acht professionele orkesten van het ministerie van Defensie, met 250 militaire muzikanten, worden gehinderd bij het uitoefenen van hun taken tijdens belangrijke ceremonies zoals Prinsjesdag, staatsbezoeken en beëdigingen.

De Koninklijke Nederlandse Muziek Organisatie vraagt het kabinet om in de Coronawet een uitzondering op de ‘anderhalvemeternorm’ te maken voor de mars- en showsector binnen de amateurmuziek. ‘We zien ook op andere vlakken in de maatschappij dat er in specifieke gevallen ruimte wordt gegeven. Wij rekenen erop dat dit nu ook mogelijk is. We kunnen ons namelijk niet voorstellen dat wetgeving zou moeten leiden tot het ten gronde richten van een sector die al jarenlang van grote waarde is voor het Nederlandse muziekleven. Daarom roepen wij het kabinet op de sector ruimte te geven door maatwerk te bieden.’

Volgende berichten...

Vakantieknaller!

Wil jij een eigen Superstar of Full Color baton naar keuze winnen, doe dan mee aan onze kruiswoordpuzzel. Vul de puzzel in

Versoepelingen per 1 juli

Versoepelingen per 1 juli die van invloed zijn op de amateur muzieksector. Onlangs zijn de maatregelen/versoepelingen per 1 juli 2020 bekendgemaakt. Een