FEMU additioneel kopiëren en digitaal beheer bladmuziek

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on pinterest

Als LBT willen we al onze lid verenigingen attenderen op de regeling FEMU Additioneel kopiëren en digitaal beheer bladmuziek.

Een muziekvereniging heeft voor het (digitaal) kopiëren en beheer van bladmuziek van te voren toestemming nodig van de makers. Dit volgt uit het auteursrecht. De makers van bladmuziek (de componisten en tekstdichters en de hen vertegenwoordigende muziekuitgevers) hebben op grond van de auteurswet het alleenrecht om het door hen gemaakte werk openbaar te maken en te verveelvoudigen. Openbaar maken is bijvoorbeeld een optreden, daarvoor kan je vereniging via de KNMO een bijdrage aan BUMA voor betalen. Verveelvoudigen is bijvoorbeeld het maken van een (digitale) kopie van bladmuziek. Dat mag je pas doen nadat je vooraf toestemming hebt van de maker. Dit betekent dat een muziekvereniging alleen dan een werk mag openbaar maken (bijvoorbeeld een optreden) of verveelvoudigen (bijvoorbeeld het maken van een (digitale) kopie van bladmuziek) als de maker hiervoor vooraf toestemming heeft gegeven. Het geven van deze toestemming wordt ook wel een licentie genoemd. Bij deze licentie worden afspraken gemaakt over de te betalen vergoeding. Door het betalen van een redelijke vergoeding worden de makers betaald voor hun werk en gestimuleerd om creatief te blijven.

De FEMU kan namens muziekauteurs en uitgevers toestemming verlenen en een vergoeding innen voor het additioneel (digitaal) kopiëren en beheer van bladmuziek. De FEMU zorgt ervoor dat deze vergoeding wordt verdeeld bij de muziekauteurs en -uitgevers die daar recht op hebben.
De KNMO heeft met de FEMU afspraken gemaakt over een regeling voor de bij de KNMO-bonden aangesloten muziekverenigingen, met een korting op de reguliere tarieven.

Hoe werkt deze regeling?

  • De vereniging koopt voor ieder lid een origineel exemplaar van bladmuziek.
  • De vereniging meldt zich voor al haar muzikanten aan bij de FEMU voor de licentie additioneel kopiëren. Dat is heel simpel. Door onderstaand aanmeldformulier in te vullen en in te sturen meldt de muziekvereniging zich aan bij de FEMU.
  • Na ontvangst van een aanmeldformulier krijgt de muziekvereniging van de FEMU een factuur en een licentie additioneel kopiëren en digitaal beheer bladmuziek.

Het instaptarief in 2019 is als volgt: € 2,41 per muzikant (excl. BTW)

  • Na betaling van de factuur en de in de licentie gestelde voorwaarden, mag de vereniging bladmuziek kopiëren voor de volgende doeleinden:
  • voor een enkel, later bijgekomen lid (mits voor elk nieuw bijkomend lid de nieuwe originele bladmuziek is aangeschaft);
  • om aantekeningen op te maken;
  • om beschadigde of zoekgeraakte bladmuziek te vervangen;
  • om de originele partij bladmuziek te vergroten of te verkleinen.
  • om van een tablet te kunnen spelen.
  • om de muziek digitaal te kunnen beheren.

Meld u nu aan om gebruik te kunnen maken van het instaptarief.

Licentie additioneel kopiëren amateurorkesten

Aanmelding FEMU-licentie (KNMO)

Volgende berichten...

Emmer-Samba

Hier het vierde en voorlopig laatste filmpje van het duo Maren en Mark Voermans. Dit keer spelen ze een emmer-samba. Je leert

Bodypercussion

Alweer het derde filmpje van het duo Maren en Mark Voermans. Dit keer hebben ze leuke ritmes bedacht, die je kunt oefenen