DOOR! Masterplan Muziekonderwijs Limburg

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin

Subsidieregeling muziekverenigingen SamenDOOR!
Voor muziekverenigingen in samenwerking met onderwijs PO en VO schooljaar 2018-2019.

De subsidieregeling SamenDOOR! is bedoeld voor muziekprojecten in samenwerking met het onderwijs.

Het doel van deze regeling is om kwalitatief goed muziekonderwijs te realiseren in het primair- en voortgezet onderwijs. Kijk hier voor de voorwaarden. Aanvragen kan tot 1 maart 2019 via het digitale aanvraagformulier.

Een aanvraag gaat vergezeld van:

    • Een volledig ingevuld aanvraagformulier
    • Een ingevulde begroting
    • Een ondertekening van zowel school als muziekvereniging
    • De samenwerkingsovereenkomst, ‘SamenDOOR!,  ondertekend door de school en de lokale muziekvereniging

Voor meer info over deze stimuleringsregeling, voorwaarden, criteria en de aanvraagprocedure kijkt u op: http://www.doormuziek.nl/samendoor-regeling-2018-2019 .