VAR-verklaring Dirigenten en Instructeurs

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin

Modelovereenkomst voor dirigenten en instructeurs.

Na uitgebreid overleg tussen Cultuurconnectie en de Belastingdienst is op 13 oktober 2015
de (model)overeenkomst van opdracht Kunst- en cultuureducatie door de Belastingdienst goedgekeurd. Daarmee is Cultuurconnectie een van de eersten die tot een brancheafspraak met de Belastingdienst is gekomen. Vanaf medio oktober 2015 staat de Overeenkomst van opdracht Kunst- en cultuureducatie op de website van de Belastingdienst en op de website van Cultuurconnectie.

Download het gehele document:
Modelovereenkomst voor dirigenten en Instructeurs

Download het formulier:
Modelovereenkomst-BvOI-2016