Bestuur Limburgse Bond van Tamboerkorpsen:
Voorzitter: Mw. M. Pelzer
Jozef Israelstraat 6
5854 ER Bergen
E-mail: m.pelzer@bergen.nl
Secretaris: H.J.G. Klaessens
Pastoor de Fauwestraat 8
6091 NS Leveroy
0495-652054
E-mail: secretaris@l-b-t.nl
Vicevoorzitter.: F.H.G. Voermans
Op den Toum 21
6081 PP Haelen.
Tel. 0475-492300
E-mail: coordinatorlbt@home.nl
Penningmeester: A.J.M.J. Nijsten
Prinses Wilhelminaweg 13
6241 ET Bunde
Tel. 043-3649825 / 06-40246130
E-mail: maastricht.lbt@online.nl
Bestuurslid / voorzitter district Heerlen:
F.M.E. Verboeket,
Groenstraat 154
6374 JT Landgraaaf
Tel. 045-5316740 / 06-29023133
E-mail: fransverboeket@home.nl
Bestuurslid / voorzitter district Maastricht:
A.J.G.M. Horssels
Geneinde 18
6223 GT Itteren
Tel. 043-3641353
E-mail: guus.horssels@home.nl
Bestuurslid / voorzitter a.i. district Roermond:
Mw. J. Terstappen
Dijkstraat 7
6065 AT Montfort
06-20600240
E-mail: jeanette.terstappen@gmail.com
Bestuurslid / voorzitter district Venray/Venlo
Vacature

Vragen en of opmerkingen s.v.p. via
secretaris district Weert.
Bestuurslid / voorzitter district Weert:
H. Klaessens
Pastoor de Fauwestraat 8
6091 NS Leveroy
Tel. 0495-652054
E-mail: h.j.g.klaessens@hetnet.nl
Districtssecretarissen:
District Heerlen:
H. de Jong.
Langweide 5
6363 AR Wijnandsrade.
Tel. 045-5270211
E-mail: henkdejong1@hetnet.nl
District Maastricht:
Dhr. M. Cauberg
Wetzerveld10
6223 AZ Maastricht
Tel: 06-46632367
E-mail: lbt.maastricht@outlook.com
District Roermond:
Mw. J. Terstappen
Dijkstraat 7
6065 AT Montfort
Tel. 06-20600240
E-mail: lbt.roermond@gmail.com
District Venray/Venlo:
Vacature.

Vragen en of opmerkingen s.v.p. via
secretaris district Weert.
District Weert:
F.H.G. Voermans
Op den Toum 21
6081 PP Haelen
Tel. 0475-492300.
E-mail: coordinatorlbt@home.nl
Het bestuur wordt bijgestaan door:
Coördinator majorettewedstrijden:
Stephanie Wijers
Patrijsstraat 20
5854 GJ Nieuw Bergen
E-mail: stephaniewijers@gmail.com
Coördinator muziekwedstrijden:
F.H.G. Voermans
Op den Toum 21
6081 PP Haelen
Tel. 0475-492300 / 06-51273881
E-mail: coordinatorlbt@home.nl
Insignes aanvragen:
Frans Aben
Clarastraat 92
6102 CD Hingen-Echt
Tel. 0475-476857
E-mail: frans.aben1942@gmail.com
Muziekcommissie:
Voorzitter: F.H.G. Voermans
Op den Toum 21
6081 PP Haelen.
Tel. 0475-492300
E-mail: coordinatorlbt@home.nl
Majorettecommissie
Engela Snijders - van Heugten
Rozenberg 12
5768 GR Meijel
Tel. 077-4661216
E-mail: adanoukaron@home.nl
Coördinator deskundigheidsbevordering, LBT consulent:
R. Janssen, (zie hieronder bij het HKL)
Eindstraat 105
6451 AC Schinveld
Tel. 045-5257486

Huis voor de Kunsten Limburg (HKL)
Steegstraat 5
6041 EA Roermond
De coördinator deskundigheidsbevordering
van de LBT,
dhr. Rob Janssen is enkele dagen in de week
van 10.00 tot 14.00 uur te bereiken op het HKL.
E-mail: rjanssen@hklimburg.nl
Telefoon 0475-399299
Fax 0475-399298

Website Huis voor de Kunsten Limburg
Overige adressen:
KNMO
NB: Voorheen VNM en KNFM.

Bezoekadres:
Ganzenmarkt 6
3512 GD UTRECHT
tel: 085 7822810

Openingstijden:
Maandag t/m vrijdag van 09.00 – 16.30 uur
E-mail: info@knmo.nl

Website KNMO
WMC (Wereld Muziek Concours)
Artistiek beleidsmedewerker
H.J.M.(Harrie) Reumkens

Voortstraat 9
6373 EM Landgraaf
Tel.: 045-5324512
E-mail: reumkens@home.nl