Aanpassingen op Website

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on pinterest

Enkele maanden geleden werd de nieuwe website gelanceerd. De LBT is heel blij met alle ontvangen, positieve reacties! Op basis van ‘voortschrijdend inzicht’ zijn er nu weer enkele aanpassingen gedaan. Zo zijn er aan het hoofdmenu 2 nieuwe onderdelen toegevoegd, t.w.

De verwachting is dat er in de toekomst voldoende te melden is over deze 2 onderwerpen, vandaar een aparte pagina.

Tenslotte is ook de contact-pagina volledig vernieuwd. Op deze pagina zijn nu alle namen en (nieuwe) e-mailadressen opgenomen van de coördinatoren van de diverse doelgroepen/activiteiten van de LBT.

Volgende berichten...

Wedstrijden en Activiteiten 2020

Omdat door het kabinet de maatregel is genomen dat in ieder geval tot 1 september evenementen niet gehouden mogen worden, als ook

Highland Sound in Isolation

De leden van drumband Schutterij St. Severinus Grathem missen elkaar in deze vreemde tijd door het Corona Virus. Om toch een goede

DOOR! lanceert TussenDOOR!tjes

De Corona-crisis raakt iedereen, ook het onderwijs. De scholen zijn gesloten en kinderen volgen digitale lessen. Als aanvulling op deze bijzondere lesroosters