Aanpassingen op Website

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on pinterest

Enkele maanden geleden werd de nieuwe website gelanceerd. De LBT is heel blij met alle ontvangen, positieve reacties! Op basis van ‘voortschrijdend inzicht’ zijn er nu weer enkele aanpassingen gedaan. Zo zijn er aan het hoofdmenu 2 nieuwe onderdelen toegevoegd, t.w.

De verwachting is dat er in de toekomst voldoende te melden is over deze 2 onderwerpen, vandaar een aparte pagina.

Tenslotte is ook de contact-pagina volledig vernieuwd. Op deze pagina zijn nu alle namen en (nieuwe) e-mailadressen opgenomen van de coördinatoren van de diverse doelgroepen/activiteiten van de LBT.

Volgende berichten...

Verenigingsondersteuning

In de rol van steunfunctie en kennisinstituut helpt het Huis voor de Kunsten Limburg (amateur-) verenigingen middels het project Verenigingsondersteuning. In de

De ‘ritmische’ afwas

In dit filmpje laat het duo Mark en Maren Voermans zien en horen dat je met iets alledaags als de afwas, leuke

ALV-LBT 25 april 2020

I.v.m. het niet doorgaan van de Algemene Vergadering LBT op zaterdag 25 april 2020 wil onze voorzitter Manon Pelzer u namens de